usaid logo usaid logo

NCSC/PPK je organizovao radionicu za Disciplinskom komisijom AKK da bi razmotrili harmonizaciju disciplinske procedure i poboljšanje kapaciteta disciplinskih organa.

21. februara 2015.godine, PPK i AKK su organizovali radionicu sa Disciplinkom komisijom AKK da bi razmotrili disciplinske procedure i poboljšanje kapaciteta disciplinskih organa. Dobrodošlicu za dvadesetšest (26)članova Disciplinske komisije, žalbene komisije i upravnog odbora su poželeli predsednik AKK, Ibrahim Dobruna i šef PPK, Džon P. Furnari, pre nego što su počeli obuku o pisanju odluka, koju je organizovala pro bono ekspert DLA Piper, Meri Gateli. Radionica je zatim nastavljena sa razdvajanjem učesnika u radnim grupama, gde su razgovarali o raznim izazovima i problemima disciplinskog procesa. U ovom smislu je takođe postignut i dogovor da će PPK i Disciplinska komisija će raditi zajedno na finalizaciji jedne odluke, koja će služiti kao model i koju će upotrebljavati disciplinski organi AKK u budućnosti.