usaid logo usaid logo

Dokumentacija AKK

 • April 05. 2013Strateški Plan Komisije Komisije za Rodna i Manjinska Pitanja

  Cilj ovog strateškog plana jeste da osigura Komisiji za rodna i manjinska pitanja AKK, organski instrumenat koji može koristiti u planiranju i primeni njenih aktivnosti. Strateški plan je izrađen...

  Novi artikal
 • April 05. 2013Nacrt Radnog Plana Komisije za Pitanja Polova i Manjina Januar-Decembar 2013

  Komisija za pitanja polova i manjina će sarađivati sa Pravnim fakultetom Prištinskog Univerziteta (privatni univerziteti se takođe mogu uključiti), Programom za pravnike Kosova NCSC/USAID-a i sa...

  Novi artikal
 • April 03. 2013AKK 5-Godišnji Strateški Plan

  5-godišnji strateški plan Advokatske Komore Kosova (AKK), (Plan), predstavljen je u tri različita formata, i svaki od njih je predviđen da Plan maksimalno iskoriste kako korisnici tako i sami...

  Novi artikal