usaid logo usaid logo

Sudije i advokati rešavaju probleme tokom radnog ručka.

Cilj ovog radnog ručka je bio identifikacija pitanja u vezi sa rednom listom sudija i advokata u krivičnim predmetima. Diskusija se uglavnom usredsredila na problemima oko određivanja predmeta; ali su se takođe spomenule i ostale stvari kao što je izgled sudnice i komunikacija ex-parte. Jedan od aplikanata je rekao da “bi najlakše rešenje problema u sudnicama bilo da se advokati pridržavaju Koda etike i da sudije rade po zakonu”.

Učesnici radnog ručka u Gnjilanu

Kao rezultat radnog ručka, predsednik okružnog suda u Gnjilanu se založio da će dati regionalnom ogranku Advokatske komore Kosova mesečnu listu suđenja, i takođe je zatražio od advokata da jave predsedniku suda kada se predmet odlaže zbog kašnjenja sudije.

Drugi pozitivan rezultat sastanka je bio kada su se sve strane složile da se svi nadgledaoci budi informisani sa redosledom suđenja.

Program za pravnike Kosova (PPK) se primenjuje u partnerstvu između USAID-a i Nacionalnog centra za državne sudove (NCSC).