usaid logo usaid logo

PPK pomaže CRK UP da bi osigurali uspeh Kosovskog sajma rada.

30 maja 2012. PPK je pomogao Centar za razvoj karijere (CRK) Univerziteta u Prištini (UP) sa organizacijom godišnjeg sajma rada i karijere. Cilj sajma karijere je bio davanje mogućnosti za karijeru za studente i mlade profesionalce putem njihovog upoznavanja sa mogućim poslodavcima. Sajam je održan u holu Nacionalne i univerzitetske bibiloteke Kosova.

Uvodne reči na sajmu karijere su imali zamenik rektora za Akademsko istraživanje i nastavu, Dr. Bajram Beriša, direktor Departamana za visoko obrazovanje, Ministarstvo obrazovanja, Prof. Naim Hasani, Dr. Gerhard Rot sa Univerziteta u Vupertalu i upravnica CRK, gđa. Arlinda Beka.

Na ovom su sajmu učestvovale 25 kompanija i 3000 studenata i diplomaca. PPK nije samo pomagao pri organizaciji ovog događaja nego su takođe imali i jednu kabinu, gde su se studenti registrovali za pravno stažiranje. Ukupno 206 studenata su se registrovali u PPK. Od njih, 112 su bile ženske i 94 muškaraca. Između ostalih institucija koje su bile prisutne bio je i Centar za studije o bezbednosti, DAAD, Američka privredna komora na Kosovu, Francuski kulturni centar na Kosovu, Iniijativa mladih za ljudska prava, kompanija Trepča, FINCA, KEP, Asocijacija banaka Kosova, itd.

Jedan je student dao komentar o PPK-u, “Vi nam dajete najbolje mogućnosti, stažiranje i obuke”. Jedan je drugi studenat rekao, “Iako stažiranje nije obligativno za nas, ja se nadam da ću preko stažiranja naći radno mesto.”

Program za pravnike Kosova (PPK) se primenjuje u partnerstvu sa USAID-dom i Nacionalnim centrom za državne sudove (NCSC).