usaid logo usaid logo

Radni ručak za region Prištine

3 aprila. PPK je organizovao radni ručak u Prištini