usaid logo usaid logo

NCSC je organizovao sastanak između predsendika Advokatske komore Kosova i predsednice Noterske komore Kosova.

25 septembra 2012., NCSC je organizovao sastanak između predsednika Advokatske komore Kosova i Noterske komore Kosova. Na ovom su sastanku takođe bili prisutni švajcarski eksperti sa IHN-a i advokati AKK. Ovo je bio prvi uvodni sastanak između dva predsednika. Sastanak je uglavnom bio usredsređen na saradnju između dve institucije.