usaid logo usaid logo

Sastanak Profesionalnog panela NCSC i CRK PFUP.

28 septembra 2012. NCSC i CRK PFUP su počeli prvi od nekoliko sastanaka Profesionalnog panela. Panel (sastavljen od sudije, Fljorenta Ljatifija, Eljeza Bljakaja i Besima Morine, šefa Programa za osnovno pravno obrazovanje KSI) su razmatrali temu “Kako postati sudija ili tužilac na Kosovu?” na sastanku su učestvovali studenti PFUP-a iz diplomskih i studija za magistraturu.