usaid logo usaid logo

NCSC i AKK su organizovale obuku administratora regiona i glavne kancelarije

10 oktobra 2012. NCSC i AKK su organizovali obuku administratora regionalnih ogranaka AKK-a. Obuka je bila usredsređena na temi ''Uloga i odgovornosti administratora regionalnog ogranaka''. Prezentaciju su dali administratori regionalnog ogranka u Peći i Đakovici.