usaid logo usaid logo

Sastanak Profesionalnog panela NCSC i PFUP.

Besim Morina (KJI) and Florije Manaj (NCSC)

16. oktobra 2012. NCSC i CRK PFUP su organizovali sastanak profesionalnog panela u nizu nekoliko njih. Besim Morina, šef Programa za početno pravno obrazovanje KPI-a razmotrio je temu ''Kako postati sudija ili tužilac na Kosovu?''. Učesnici ovog sastanka su bili i studenti PFUP iz diplomskih i studija za magistraturu.