usaid logo usaid logo

Advokatska komora Kosova i Program za pravnike Kosova su organizovali sastanak sa advokatima nevećinskih zajednica

17 oktobra 2012. Advokatska komora Kosova (AKK) i Program za pravnike Kosova (PPK – NCSC) su organizovali sastanak sa advokatima iz nevećinskin zajednica.

Cilj sastanka je bio da se advokati upoznaju sa aktivnostima AKK i da razgovaraju o potrebama advokata iz nevećinskih zajednica, kao i identifikicaja konkretnih projekata za poboljšanje njihovih uslova i pozicije.

Sastanak je vođen od strane predsednika AKK, g. Ibrahima Dobrune, direktora NCSC, g. Harolda D. Dampiera Jr. i predsednice Komisije AKK za polove i manjine, gđe. Šprese Rama.