usaid logo usaid logo

Sastanak NCSC i ‘Profesionalnog panela’ Centra za razvoj karijere PFUP.

20 novembra 2012. godine NCSC i CRK PFUP su organizovali četvrti sastanak u nizu nekoliko sastanaka “Profesionalnog panela”. Panel od (Advokat Adem Vokshi, Notar Safedin Blakaj, Izvršni Direktor AKK Yll Zekaj i IHN Predstavnik u Kosovo Bashkim Preteni) su razgovarale o temi “Kako postati advokat ili notar na Kosovo. Učestvovali sastanka su bili studenti Pravnog fakulteta Prištinskog Univerziteta (PFPU) sa nivoa diplomskih i studija za magistraturu.