usaid logo usaid logo

Program za pravnike Kosova je počeo sesije planiranja o decentralizaciji

20 Februara 2013 Program za pravnike Kosova (PPK-NCSC) je organizovao sesije za planiranje decentralizacije regionalnih kancelarija Advokatske komore Kosova. Prva se sesija održala u regionu Mitrovice sa predsednikom ovog regiona gdin. Safet Voca.