usaid logo usaid logo

Program za Pravnike na Kosovu finalizovao je bazu podataka Centra za razvoj karijere, Pravnog Fakulteta Univerziteta u Prištini

Dana 25. februara, 2013 Program za Pravnike na Kosovu finalizovao je i instalirao bazu podataka za CRK PFUP. Ovo će omogućiti da CRK proizvede statističke podatke unutar nekoliko minuta posle zahteva. G-đica Fatbardha Abazi, koordinator CRK, rekla je da baza podataka u potpunosti funkcioniše i da je potpuno zadovoljna sa pomoći pruženoj od strane PPK. PPK je pomogao da se odvoje kolone studenata koji su završili praksu i one koje upisuju studente. Ovo će podržati održivi CRK na nivou PFUP.