usaid logo usaid logo

Advokatska Komora Kosova objavila je svoj godišnji izveštaj 2012

Dana 26. februara, 2013 Program za Pravnike na Kosovu pomogao je Advokatskoj Komori Kosova u objavljivanju Godišnjeg Izveštaja za 2012. Ovaj izveštaj obuhvata izveštaje KOPO i Disciplinskih komisija i aktivnosti AKK tokom 2012 godine. Ovo je bio prvi Godišnji Izveštaj ikad objavljen od strane AKK.