usaid logo usaid logo

NCSC/PPK i DLA ekipa pro bono za pitanja polova su organizovali radionicu predplaniranja sa ženama advokatima iz Peći.

Dana 1 marta 2013. godine, NCSC i DLA ekipa pro bono za pitanja polova su organiozovali radionicu predplaniranja sa ženama advokatima iz regiona Peći. Cilj ove radionice je bio koordinisanje pripremnih aktivnosti za radionicu o sastavljanju Strateškog plana Komisije AKK o pitanjima polova i manjina.