usaid logo usaid logo

NCSC/PPK i Komisija Advokatske komore Kosova za pitanja polova i manjina rade na strateškom planiranju njihovih budućih planova

Amy Beckstead,Stephanie Zosak (sa desne na levo)

Dana 5 marta 2013. godine, NCSC/PPP i AKK su organizovali radionicu za sastavljanje strateškog plana Komisije AKK za pitanja polova i manjina. Eksperti NCSC/PPK/DLA su pomogli pri sastavljanju trogodišnjeg strateškog plana ove Komisije. Kao rezultat ove radionice su proizašli misija, ciljevi i aktivnosti Komisije tokom sledećih godina. Učesnici su se složili da izjava misije ove Komisije bude sigurno, potpuno i jednako učesništvo žena u AKK, uopšte u profesiji i u pravnom sistemu. Ovo je bio istorijski momenat u održivom razvoju Komisije AKK za pitanja polova i manjina.