usaid logo usaid logo

NCSC/PPK i DLA ekipa za pitanja polova su se sastali sa sudijom Biljanom Redžepi

Dana 7 marta 2013.godine, NCSC/PPK i DLA pro bono ekipa za pitanja polova se sastala sa sudijom Biljanom Redžepi, predsednicom Društva sudija Kosova. Cilj ovog sastanka je bio informacija o trenutnom stanju žena u pravnom sistemu Kosova i način kako povećati njihovo učesništvo u istom.