usaid logo usaid logo

NCSC/PPK i AKK su proslavili međunarodni Dan žena

Dana 8 marta 2013. godine, NCSC/PPK i AKK su proslavili međunarodni Dan žena. Tokom ove ceremonije, NCSC/PPK i DLA pro bono ekipa za pitanja polova su predstavili Komisiji za pitanja polova i manjina nacrt strateškog plana sviju žena uključenih u ovu formu organizovanja. Plan se jednoglasno usvojio i pozdravio se od strane predsednika, zamenice predsednika i predsedavajuće Komisije kao jedno istorijsko dostignuće u razvoju i održivosti Komisije za pitanja polova i manjina AKK. Tokom ove ceremonije takođe su se dodelile nagrade studentima Pravnog fakulteta za najbolje eseje na temama: "Uloga žene u kosovskom društvu" i "Izazovi manjina na Kosovu".