usaid logo usaid logo

Ekspert NCSC prof Kevin Ruser održao je trening o naprednim tehnikama kliničkog obučavanja

19. aprila 2013 godine, ekspert NCSC održao je trening o naprednim tehnikama kliničkog obučavanja i “narednim koracima” Kancelarije za kliničke studije, sa profesorima PFUP uključenim u predavanjima o pravnim klinikama na master nivou. Kao rezultat treninga napravljena je lista za sve korake koje KKS treba da preduzme u narednim nedeljama a sastanak je zakazan za 22. maj 2013. na PFUP, kako bi se pregledao postignuti napredak u uspostavljanju KKS.