usaid logo usaid logo

NCSC/PPK, AKK Komitet za ravnopravnost manjina i Univerzitet Pristina Kancelarija Klinickih Studija, razmenjuju iskustva o gradjanskim pravima sa studendima prava

Dana 16 Maja 2013, NCSC/PPK i AKK Komitet za ravnopravnost manjina organizovali su obuku sa studentima prava Univerzita Pristine sa temom: ‘Zastupljenost stranaka u parnicnom postupku’. Obuka je odrzana u Univerzitetu Pristina Fakultet Prava (UPFP), zajedno sa Kancelariju Klinickih Studija. Moderator obuke je bila advokat Nedjarije Hoti. Detaljnije cilj ove obuke je bio pomaganje studentima u povecavanju nivoa razumevanja prakticne vestine u gradjanskim parnicama. Jedan od studenata je rekao da ova obuka dopunjuje teorijsku obuku na Pravnom Fakultetu.