usaid logo usaid logo

NCSC/PPK podrzava praktičnu obuku u PFUP

Dana 31 jula 2013, NCSC je odrzavao redovni sastanak sa koordinatorom kancelarije za kliničke studije PFUP