usaid logo usaid logo

Advokatska komora Kosova je održala zajednički sastanak sudija-advokata u Peći

18. septembra, 2013 god., NCDS (NCSC) je pratio zajednički sastanak sudija-advokata u Peći, kojeg je organizovala AKK. Učesnici su diskutovali o "Ponašanju sudija, advokata i tužilaca tokom sudskih rasprava i oko naknade štete u slučajevima saobraćajnih nezgoda“. Kao rezultat diskusije predložene su konkretne inicijative.