usaid logo usaid logo

NSCS je organizovao radionicu sa advokatima ženama odabranim od strane AKK-a.

Dana 18. oktobra 2013, NCSC je organizovao radionicu sa odabranim advokatima ženama iz Prizrenskog regiona. Cilj radionice bio je da se razgovara o stopi realizacije aktivnosti plana rada AKK-vog Odbora za pitanje polova i manjina.