usaid logo usaid logo

NCSC stručnjak prof. Kevin Ruser, održao je konsultacije sa profesorom Redžepom Muratijem

Dana 21. oktobra 2013, NCSC stručnjak prof. Kevin Ruser održao je konsultacije sa profesorom Redžepom Muratijem. Cilj ovih konsultacija je bio da se razgovara o nastavnom programu Krivično-pravne klinike. Konsultativni sastanak je održan u prostorima Kancelarije kliničkih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Prištini.