usaid logo usaid logo

NCSC stručnjak prof. Kevin Ruser održao je stručno izlaganje: Kako postati profesorom Pravne klinike

Dana 22. oktobra 2013, NCSC i Kancelarija za kliničke studije Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini (PFUP) organizovali su panelsko izlaganje na temu: "Kako postati profesorom Pravne klinike i značaj Pravne klinike za studente master nivoa". Izlaganje je organizovano u sudnici PFUP-a i koordinirano je od strane Kancelarije kliničkih studija PFUP-a. Izlaganje je održao i vodio NCSC stručnjak profesor Kevin Ruser. Cilj ovog izlaganja je bio da se dopre do studenata prava, kako bi im se pomoglo u povećanju nivoa razumevanja pravnih klinika i značaja pravne klinike za njihovu pravnu profesiju.