usaid logo usaid logo

USAID pomaže mladim ženama da razviju svoje pravne karijere

5. Novembra 2013, USAID je organizovao forum umreževanja žena sastavljen od žena advokata, sudija, tužilaca i studenata prava sa Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini/Prishtina i Univerziteta u Peći/Peja. Tokom foruma žene advokati, sudije i tužioci razmenile su svoja iskustva sa studentkinjama prava. Dat je savet o načinima prevazilaženja prepreka u tome kako da postanu žene advokati. Studentkinje prava izrazile su svoju zahvalnost USAID-u za pružanje platforme kako bi mlade žene naučile više o tome kako da postanu advokati. Nadovezujući se na uspeh ovog sastanka biće planirani slični sastanci u svim oblastima Kosova. Ovaj forum je zajednički organizovan od strane Advokatske komore Kosova (Odbora za polove i manjine) i Programa za pravnike Kosova USAID-a koji sprovodi Nacionalni centar za državne sudove.