usaid logo usaid logo

NCSC/PPK i DLA ekipa pro bono za rodna pitanja organizovali su radionicu predplaniranja sa Komitetom AKK za rodna i manjinska pitanja

Dana 3 decembra 2013, NCSC/PPK i DLA ekipa pro bono za rodna pitanja(Mary Gately dhe Kiran Gore)su organizovali radionicu predplaniranja sa Komitetom AKK za rodna i manjinska pitanja. Cilj ove radionice je bio koordinisanje pripremnih aktivnosti za izradu plana rada Komisije AKK za rodna i manjinska pitanja za 2014. godinu.