usaid logo usaid logo

Radionica sa ženskim advokatima i pripravnicama.

Dana 4 decembra, 2013, NCSC i DLA pro bono ekipa za polna pitanja su organizovali radionicu sa ženskim advokaticama i pripravnicama iz regiona Peći i Prizrena. Cilj ove radionice je bio razmatranje strateškog plana KAK Komiteta za polna i manjinska pitanja kao vid pripreme za radionicu koja će se baviti pripremom nacrta radnog plana KAK Komiteta za polna i manjinska pitanja. Kao rezultat ove održane radionice nekoliko tačaka je identiffikovano za obuhvatanje u okviru radnog plana za 2014 za KAK Komitet za polna i manjinska pitanja.