usaid logo usaid logo

Radionica za izradu radnog plana AKK Komitet za polna i manjinska pitanja za 2014 godinu.

Dana 5 decembra, 2013, NCSC i DLA pro bono ekipa za polna pitanja je organizovala i moderirala radionicu za pripremu nacrta KAK radnog plana Komiteta za polna i manjinska pitanja za 2014 godinu. Moderatori ove radionice su bili DLA Piper pro bono eksperti Mary Gately i Kiran Gore i NCSC CoP, Harold D. Dampier, Jr. Prisutno je bilo 21 advokatica i 29 AKK pripravnica kao i ženski studenti Pravnog fakulteta. Tokom ove radionice, učesnice su na plenarnim sesijama kao i tokom rada u grupama razmatrali AKK Strateški plan Komiteta za polna i manjinska pitanja kao i stopu implementacije radnog plana za 2013. Na osnovu zadataka predviđenih u Strateškom planu i na osnovu doprinosa učesnika iz grupnih diskusija pripremili smo nacrt radnog plana za 2014. Radni plan obuhvata opis projekta, odgovorne osobe, vremenske rokove. Kao sledeći korak, u januaru 2014, AKK Komitet za polna i manjinska pitanja će se sastati kako bi i formalno usvojili radni plan i podneli ga Izvrnom odboru AKK-a na usvajanje.