usaid logo usaid logo

NCSC i Kancelarija za Pravne studije organizovali predavanje/pravnu kliniku za administrativno pravo za studente Pravnog fakulteta Prištinskog univerziteta

14. januara 2014. godine, NCSC (Nacionalni centar za državne sudove) organizovao je predavanje na temu ’’Administrativni aktovi u praktičnim aspektima’’ za Pravnu kliniku za administrativno pravo. Sudija u penziji, Vjosa Nimani Zilfiju bila je prva gošća govornica na ovom kliničkom predmetu. Cilj ovog predavanja, kao što je predstavljeno u nastavnom planu Pravne klinike za administrativno pravo, bio je da se shvate praktični aspekti administrativnih aktova. Sudija Ziljfiu predavala je na osnovu njenog dugog iskustva kao sudije u administrativnoj oblasti pri Vrhovnom sudu Kosova. Ona je podelila studente u tri grupe i podelila im je vežbu za rešavanje administrativnog pitanja. Studenti su bili veoma aktivni i sarađivali su kroz postavljanje pitanja i davanjem komentara na temu. Tridesetdva studenta su prisustvovala predavanju od kojih je šesnaest bilo studentkinja.