usaid logo usaid logo

Komitet za rodna i manjinska pitanja Advokatske Komore Kosova je usvojio Radni plan i budžet za 2014 godinu

Na dan 16 januara, 2014 kao telo Advokatske Komore Kosova (AKK), Komitet za rodna i manjinska pitanja se sastao i jednoglasno usvojio svoj Radni plan kao i budžet za 2014 godinu. Radni plan Komiteta za rodna i manjinska pitanja za 2014 se fokusira na povećanju broja advokata ženskog pola i iz manjinskih zajednica u pravnoj zajednici pružanje boljih usluga učlanivanja. Postoji 12 detaljnih projekata krenuvši od umrežavanja pravnika pa sve do javne edukacije kako bi poboljšali celokupni pravni sistem na Kosovu.