usaid logo usaid logo

KLP Profesionalni konsultant John Furnari sastao se sa Predsednikom Advokatske Komore Kosova, Ibrahimom Dobruna

20 januara 2014 godine, KLP Profesionalni konsultant sastao se sa Predsednikom Advokatske Komore Kosova (AKK), Gosp. Ibrahimom Dobruna. KLP Profesionalni konsultant John Furnari će tokom naredne dve nedelje raditi sa novo-uspostavljenom AKK Kancelarijom disciplinskog tužioca. Cilj posete je bio pružanje podrške odgovornosti, efikasnog procesa i transparentnosti u radu novog AKK disciplinskog tela.