usaid logo usaid logo

NCSC je organizovao lokalnu studijsku posetu Ministarstvu javne administracije za studente UPPF

21 januara 2014, NCSC je organizovao lokalnu studijsku posetu Ministarstvu javne administracije za studente UPPF/Pravne klinike administrativnih zakona. Cilj posete, kao što je predviđeno nastavnim planom, je da pomognemo studentima u povećanju njihovog nivoa znanja i razumevanja administrativnih dokumenata, zakona koji regulišu ovu oblast kao i da sa praktične tačke gledišta pogledamo kako funkcioniše jedno telo javne administracije. Studente je dočekao Gosp. Naser Shamolli, Direktor Pravnog odeljenja. Gosp. Shamolli je objasnio studentima kako Pravno odeljenje funkcioniše, administrativna dokumenta različitih organa javne administracije i zakone koje priprema i izrađuje ovo Ministartsvo. Gosp. Shamolli je isto tako odgovarala na mnoga pitanja koja su postavili studenti.