usaid logo usaid logo

NCSC, Centar za razvoj karijere i Kancelarija kliničkih studija Koledža Ilirija su zajedno organizovani seriju profesionalnih panela

10 februara, 2014, NCSC, Centar za razvoj karijere i Kancelarija kliničkih studija Koledža Ilirija su organizovali master kliniku/seriju profesionalnih panel diskusija za strudente Koledža Ilirija/Pravne klinike za građansko pravo na temu: Sistemu notara na Kosovu. Cilj panela je bio pružanje pomoći studentima kako bi unapredili njihovo znanje i razumevanje sistema notara na Kosovu. Panel diskusijom su moderirali notari Faik Qollaku i Astrit Bibaj, Oda Notara Kosova, a zatim je sledio deo sa pitanjima i odgovorima u okviru panela.