usaid logo usaid logo

Ekspert za etička pitanja PPK-a/DLA Peter Lindau se sastao sa Predsednikom Advokatske Komore Kosova (AKK) Ibrahimom Dobruna.

Dana 24 februara 2014 Ekspert za etička pitanja PPK-a/DLA Peter Lindau se sastao sa Predsednikom Advokatske Komore Kosova (AKK) Ibrahimom Dobruna. Ovo je bila druga poseta Gosp. Lindau na Kosovu, u okviru koje treba da pomogne disciplinskom tužiocu AKK-a kao i upravo imenovanim članovima disciplinskih komisija u okviru AKK-a , a obaviće i obuku studenata pravnih fakulteta na nekoliko univerziteta.