usaid logo usaid logo

PPK/DLA ekpert za etiku Peter Lindau se sastao sa osobljem kancelarije Disciplinskog Tužioca u okviru Advokatske Komore Kosova

Dana 25 februara 2014 PPK/DLA ekpert za etiku Peter Lindau sastao se sa osobljem kancelarije Disciplinskog Tužioca (KDT) u okviru Advokatske Komore Kosova (AKK). Gosp.Lindau je razmotrio novopristiglu žalbu, preuzimanje kao i formulare za procesiranje koje će biti upotrebljene od strane upravo uspostavljene KDT-a. Zaposlenik u kancelariji Florim Shefqeti je rekao da su "novi formulari i baza podataka koju je omogućio PPK veoma bitni za uspostavljanje najbolje prakse funkcionisanja u samoj kancelariji DT-a".