usaid logo usaid logo

Advokatska komora Kosova će odsada izrađivati razložnije disciplinske odluke.

26. februara 2014 god., NCSC je organizovao radionicu oko izgradnje veština na temu: "Kako treba sročiti disciplinske odluke". Trening je održan od strane eksperta za etička pitanja PPK-a/DLA gdin.Peter Lindau. Cilj obuke bio je da se razvije jedinstveni sistem za izrađivanje odluka za Žalbene komisije i Komisija za disciplinski pregled AKK-a. Kao rezultat obuke, članovi Disciplinske komisije će odsada biti u mogućnosti da dosledno izrađuju razložnije i transparentnije disciplinske odluke.