usaid logo usaid logo

NCSC/PPK ekspert za etička pitanja se sastao sa Grupom za međunarodno javno pravo i politiku

Dana 27 februara, 2014 PPK/DLA ekspert za etička pitanja Peter Lindau se sastao sa Grupom za međunarodno javno pravo i politiku (PILPG) i njihovim Šefom Lauren Baillie kao i pravnim savetnikom Agonom Gashijem. Cilj sastanka je bio diskusija u vezi sa osvežavanjem brošure Kosovske advokatske komore u vezi sa disciplinom advokata.