usaid logo usaid logo

NCSC/PPK, Kancelarija za kliničke studije i Centar za razvoj karijere Koledža Ilirija su organizovali još jednu seriju Profesionalnih panel diskusija

Dana 28 februara, 2014, NCSC/PPK, Centar za razvoj karijere (CRK) i Kancelarija za kliničke studije (KKS) Koledža Ilirija su organizovali seriju Profesionalih panel diskusija za studente na temu: važnost etike u pravnoj profesiji. Cilj ovih panel diskusija je da pomognu studentima u sticanju znanja i razumevanja važnosti etike u samoj pravnoj profesiji. Panel diskusiju je vodio KPP Ekspert Peter Lindau. Posle kratkog uvoda u temu studenti su krenuli sa pitanjima i odgovorima u sesiji sa Gosp. Lindau.