usaid logo usaid logo

NCSC/PPK 2014 koordinira aktivnosti Pravnog fakulteta Univerziteta u Prištini (PFUP) za 2014 godinu

Dana 10. marta, 2014 god., gdin. Harold D. Dampier - mlađi, lider NCSC grupe, sastao se sa profesorom Bajram Ukaj - dekan PFUP, i profesorom Ćerim Ćerimi - prodekan fakulteta, u cilju planiranja aktivnosti PPK-a za 2014 godinu. U slikama se vide gdin. Harold D. Dampier - mlađi, lider NCSC grupe, i profesor Bajram Ukaj, dekan PFUP. Obe strane su se saglasile da pozdravljaju osnivanje Instituta za pravna istraživanja i novi Masters nivo Građanske pravne klinike.