usaid logo usaid logo

Odbor AKK za rodna i manjinska pitanja planira održavanje konferencije ženskih advokata

Odbor AKK za rodna i manjinska pitanja planira održavanje konferencije ženskih advokata: 18. marta 2014 god., NCSC je održao koordinacioni sastanak sa advokatima iz AKK-ovog odbora za rodna i manjinska pitanja. Cilj koordinacionog sastanka bio je priprema za konferenciju ženskih advokata, kao sastavni deo AKK-vog dana advokata, juna 2014 god.