usaid logo usaid logo

NCSC/PPK organizuje seriju stručnih okruglih stolova na koledžu Iliria

Dana 19. marta 2014 god., NCSC/PPK, CRK i OCS Koledža Ilirija organizovao je niz stručnih panela za studente Koledža Ilirija u projektima za pravnu pomoć i reformu. Cilj panela je bio da informiše studente o mogućnostima za mlade pravnike koji su zainteresovani za rad na projektima za pravnu pomoć i reformu. Moderatorka panela je bila menadžerka NCSC programa - gđa. Violaine Autheman. Nakon kratkog uvoda, studenti su se uključili u sednici pitanja/odgovora sa gospođom Autheman. U ovom panelu je učestvovalo 24 učenika, 13 od njih su bile ženske.

Razmenjujući i deleći svoje iskustvo kao pravnica koja deluje bilo u upravnom ili savetodavnom svojstvu, gđa. Autheman je podstakla studente da izgrade svoje analitičke i pismene veštine, i da se angažuju u uporednom istraživanju, i da budu otvoreni za sve oblasti pravosuđa. Ove veštine su osnova za rad u oblasti pravne pomoći i reforme, počev od izrade zakona pa do upravljanja i praćenja ugovora projekata.