usaid logo usaid logo

NCSC-ov stručnjak prof. Kevin Ruser održao je profesionalni panel: Koristi pravnih klinika

25. marta, 2014. godine, NCSC i Kancelarija za kliničke studije Pravnog fakulteta Prištinskog univerziteta (PFPU) organizovalli su seriju profesionalnih panela na temu: "Koristi pravnih klinika". Panel se organizovao u prostoriji PFPU-a i koordinirao sa Kancelarijom PFPU za kliničke studije. Cilj ovog panela je da im se pomogne da povećaju njihov nivo razumevanja pravnih klinika o koristi/važnosti pravnih klinika za njihovu pravnu profesiju.