usaid logo usaid logo

NCSC-ov stručnjak prof. Kevin Ruser održao je konsultacije sa profesorima Mirlindom Batali i Hadži Gaši

25. marta, 2014, NCSC-ov stručnjak prof. Kevin Ruser održao je konsultacije sa Mirlindom Batali i Hadži Gaši. Svrha sastanka je bila da se diskutuje o predmetima i gradivu Administrativna pravna klinika i Pravna klinika građanskog prava. Sastanci su održani u Kancelariji za kliničke studije, Pravnog fakulteta Prištinskog univerziteta. Profesori Mirlinda Batali i Hadži Gaši izjavili su da veruju da klinike na nivou Mastera daju studentima vredno praktično iskustvo i u učenju materijalnog prava i primenjivanju tog prava na konkretne činjenične situacije. Studenti takođe veoma uživaju kada slušaju gostujuće govornike, kao što stu sudije i advokati, koji na časovima daju pravu sliku sveta.