usaid logo usaid logo

NCSC/PPK ekspert prof. Kevin Ruser je održao profesionalni panel: Pod naslovom Koristi Pravnih Klinika

Marta 26, 2014, NCSC/PPK i kancelarija za Kliničke Studije Koledža Ilirija Pravnog Fakulteta je organizovala stručno veće u vezi sa: " Koristi Pravnih Klinika." Ovaj panel je održan u Kancelariji Koledža Ilirija Kliničkih Studija.Cilj veća je bio da dotakne studente prava u cilju da im se pomogne u povećanju njihovog razumevanja pravnih klinika i koristi i važnosti pravnih klinika za njihov profesionalni razvoj. U dodatku Prof. Ruser je pratio Civilno Pravo Pravne Klinike na nivou Bačelora. Profesor na ovoj klinici je rekao da je pravna klinika na nivou bačelora bolje organizovana sada kao rezultat NSCS pomoći i da je ona stekla puno iskustva kao rezultat pripreme nastavnog plana i programa za nivo mastera Civilnog Prava Pravne Klinike i koristeći naučene lekcije u svom iskustvu iz grupe Civilnog Prava na nivou Master.