usaid logo usaid logo

NCSC/PPK ekspert prof. Kevin Ruser je održao Radionicu na Koledžu ilirija sa profesorima Krivičnog Prava

Marta 27, 2014, NCSC/PPK ekspert prof. Kevin Ruser je održao Radionicu na Koledžu ilirija sa profesorima Krivičnog Prava. Cilj ove radionice je bio da se razgovara o različitim metodama kliničkog predavanja I da pomogne profesorima krivičnog prava u izradi nastavnog plana i programa za nivo Mastera krivičnog prava pravne klinike koji će na Koledžu Ilirija započeti ove jeseni. Na radionici, okvir za strukturu Krivičnog Zakona klinike je završen. Kao sledeći korak, NCSC će pomoći Koledžu Ilirija u okončavanju razreda po razred detaljnog plana nastave za Krivični Zakon Klinike