usaid logo usaid logo

NCSC/PPK ekspert prof. Kevin Ruser je održao radnu grupu na Univerzitetu u Prishtinė/Prištini na Pravnom Fakultetu (UPPF) sa profesorima/načelnicima katedre za Nivo master Razreda, Rexhep Gashi, Bedri Peci i Remzije Istrefi

Marta 28, 2014, NCSC/PPK ekspert prof. Kevin Ruser je održao radnu grupu na Univerzitetu u Prishtinë/Prištini na Pravnom Fakultetu (UPPF) sa profesorima/načelnicima katedre za Nivo master Razreda, Rexhep Gashi, Bedri Peci i Remzije Istrefi. Svrha ove radionice je bila da se izradi okvir za stil priručnika za pravna istraživanja. Kao sledeći korak, NCSC će pomoći UPPF u organizovanju dodatnih radionica dok se priručnik u potpunosti ne kompletira.