usaid logo usaid logo

NCSC/PPK održala je koordinacioni sastanak sa Odborom AKK-a za rodnu ravnopravnost

3. aprila 2014. godine, NCSC/PPK održala je koordinacioni sastanak sa Odborom AKK-a za rodnu ravnopravnost. Cilj koordinacionog sastanka je bio da se razmotri realizacija godišnjeg radnog plana za 2014, i da se izvrše pripreme za konferenciju advokatica u junu 2014. godine. Kao rezultat sastanka takođe je odlučeno da se koordinišu sastanci Ženskog umrežavanja preko regionalnih kancelarija AAK-a. Odobren je nacrt dnevnog reda za regionalnu konferenciju žena AKK-a.