usaid logo usaid logo

NCSC/PJK i Kancelarija za kliničke studije organizovali su profesionalni panel sa bivšim sudijom Ustavnog suda

25. aprila, 2014 NCSC/PPK i Kancelarija za kliničke studije Pravnog fakulteta Univerziteta Prištine organizovali su profesionalni panel/pravnu kliniku na temu"proceduralni aspekti ustavnog obraćanja u Republici Kosovo" za studente Ustavne pravne klinike. Bivši sudija ustavnog suda Gulijeta Muškoljaj bila je prvi besednik na ovoj pravnoj klinici, u saradnji sa profesorom pravne krivične klinike Visarom Morina. Cilj ovog predavanja, kao što je predviđeno po nastavnom planu Ustavne pravne klinike, bio je da se studentima pomogne da shvate praktične aspekte obraćanja Ustavnom sudu. Nakon prezentacije studenti su učestvovali u sekciji pitanja/odgovori.