usaid logo usaid logo

NCSC/PJK i Kancelarija za kliničke studije organizovali su profesionalni panel sa tužiocem

24. aprila, 2014 NCSC/PPK i Kancelarija za kliničke studije Pravnog falulteta Univerziteta Prištine organizovali su profesionalni panel/pravnu kliniku na temu"Mere za obezbeđivanje prisustva optuženog u krivičnom postupku"za studente Krivične pravne klinike. Tužilac Fikrije Fejzulahu, bila je prvi besednik pozvan na ovo pravnu kliniku, u saradnji sa profesorom krivične pravne klinike Redžepom Murati.Cilj ovog predavanja, kao što je predviđeno po nastavnom planu Pravne klinike za krivično pravo, bio je da se studentima pomogne da shvate praktične aspekte u krivičnom postupku. Nakon prezentacije studenti su učestvovali u sekciji pitanja/odgovori.